Bitnart er et projekt rettet mod sociale handlinger integreret med Blockchain teknologi, projektet allokerer 5% af alle sine andele til sociale projekter i forskellige regioner i verden, med hovedfokus på Latinamerika.